Lady Kombucha Care Program

Bắt đầu từ ngày 15/6/2020, đối với mỗi vỏ chai trả lại, bạn đã đóng góp 2.000 vnd vào quỹ “Lady Kombucha Care” dùng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn phần nào có một cuộc sống mưu sinh dễ dàng hơn.

17389

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 7,055 chai được trích ra sử dụng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và tấm gương vượt khó trong cộng đồng

0
    0
    Giỏ hàng
    Giỏ hàng trống